FAQs Complain Problems

गाउँपालिकाबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधाहरु के के हुन ?

गाउँपालिकाबाट जन्म दर्ता, मृत्यू दर्ता, बसाईसराई दर्ता तथा अन्य प्रमाणपत्र पाउन सकिन्छ । गैरसरकारी संस्था दर्ता, प्राकृतिक प्रकोप सहायता सहित अन्य सेवा सुविधा पनि प्रदान गरिन्छ ।

जन प्रतिनिधि