FAQs Complain Problems

सम्बन्ध विच्छेद

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्रमाण पुगेमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
स्थानिय पन्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३५ दिन भित्र निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

१. सुचनाको फारम २. अदालत बाट सम्बन्ध विच्छेद भएको फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपी ३. पति पत्निको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ४. केटाको स्थायी ठेगाना सम्बन्धित वडाको हुनुपर्ने

जन प्रतिनिधि