FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कुमाख गाउँपालिका गाउँपालिकाको बाल अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धन कार्यविधि २०७८ ७६/७७ 11/06/2022 - 10:28 PDF icon कुमाख गाउँपालिका गाउँपालिकाको बाल अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धन कार्यविधि २०७८.pdf
कुमाख-गाउँपालिकाको-प्रशासकीय-कार्यविधि-नियमित-गर्ने-ऐन ७६/७७ 01/08/2022 - 09:57 PDF icon कुमाख-गाउँपालिकाको-प्रशासकीय-कार्यविधि-नियमित-गर्ने-ऐन.pdf
कुमाख-गाउँपालिकाको-उपभोक्ता-समिति-गठन-परिचालन-तथा-व्यवस्थापन-सम्बन्धि-कार्यविधि-२०७५ ७५/७६ 01/08/2022 - 09:55 PDF icon कुमाख-गाउँपालिकाको-उपभोक्ता-समिति-गठन-परिचालन-तथा-व्यवस्थापन-सम्बन्धि-कार्यविधि-२०७५.pdf
कुमाख राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 01/08/2022 - 09:54 PDF icon कुमाख राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
कुमाख राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 01/08/2022 - 09:54 PDF icon कुमाख राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
कुमाख गाउँपालिकाको प्रमाणिकरण नियमावली २०७५ ७५/७६ 01/08/2022 - 09:53 PDF icon कुमाख गाउँपालिकाको प्रमाणिकरण नियमावली २०७५.pdf
कुमाख गाउँपालिका सहकारी ऐन.pd ७५/७६ 01/08/2022 - 09:52 PDF icon कुमाख गाउँपालिका सहकारी ऐन.pdf
कुमाख गाउँ शिक्षा नियमावली २०७५ ७४/७५ 01/08/2022 - 09:50 PDF icon कुमाख गाउँ शिक्षा नियमावली २०७५.pdf
कुमाख गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि - २०७५ ७४/७५ 01/08/2022 - 09:49 PDF icon कुमाख गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि - २०७५ ५.pdf
कुमाख कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन २०७५ ७४/७५ 01/08/2022 - 09:47 PDF icon कुमाख कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन २०७५.pdf

Pages