FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कर्मचारी छनौट कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 01/08/2022 - 09:46 PDF icon कर्मचारी छनौट कार्यविधि २०७४.pdf
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 06/24/2021 - 12:18 PDF icon प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७.pdf
छात्रवृती कार्यविधि २०७७ ७६/७७ 06/24/2021 - 12:17 PDF icon छात्रवृती कार्यविधि २०७७.pdf
घर जग्गा बहाल कर व्यबस्थापन कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 06/24/2021 - 12:16 PDF icon घर जग्गा बहाल कर व्यबस्थापन कार्यविधि २०७६.pdf
कुमाखमालिका गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४ ७४/७५ 06/24/2021 - 12:15 PDF icon कुमाखमालिका गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४.pdf
कुमाखमालिका गाउँपालिका कार्यविभाजन नियमावली २०७४ ७४/७५ 06/24/2021 - 12:14 PDF icon कुमाखमालिका गाउँपालिका कार्यविभाजन नियमावली २०७४.pdf
कुमाख कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन २०७४ ७७/७८ 06/24/2021 - 12:12 PDF icon कुमाख कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन २०७४.pdf
कर्मचारी छनौट कार्यविधि २०७४ ७६/७७ 06/24/2021 - 12:11 PDF icon कर्मचारी छनौट कार्यविधि २०७४.pdf
कुमाख गाउँपालिका सहकारी ऐन.pd ७५/७६ 06/24/2021 - 12:10 PDF icon कुमाख गाउँपालिका सहकारी ऐन.pdf
कुमाख गाउँपालिका कानुनहरु । ७७/७८ 06/24/2021 - 12:02 PDF icon कुमाख गाउँपालिका सहकारी ऐन., PDF icon कुमाख गाउँपालिकाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि परिचय–पत्र वितरण कार्यविधि, २०७६५., PDF icon कुमाख गाउँपालीकाको लैगि_क हिसा निवारण कोष , PDF icon कुमाखमालिका गाउँपालिका कार्यविभाजन नियमावली २०७४.p, PDF icon कुमाखमालिका गाउँपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४, PDF icon कुमाखमालिका गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४, PDF icon घर जग्गा बहाल कर व्यबस्थापन कार्यविधि २०७६, PDF icon छात्रवृती कार्यविधि २०७६.p, PDF icon प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७., PDF icon व्यबसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि २०७६.

Pages