FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कुमाख गाउँपालिका गाउँ सभा सञ्चाल कार्यविधी २०७५ ७४/७५ 02/08/2021 - 08:16 PDF icon गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५.pdf
कुमाख गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 12/17/2018 - 10:59 PDF icon कुमाख गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५.pdf
कुमाख गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५ ७५/७६ 12/17/2018 - 10:41 PDF icon कुमाख गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५.pdf
कुमाख कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन २०७५ ७५/७६ 12/17/2018 - 10:38 PDF icon कुमाख कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन २०७५.pdf
कुमाख गाउँपालिका सहकारी ऐन ७५/७६ 12/17/2018 - 10:36 PDF icon कुमाख गाउँपालिका सहकारी ऐन.pdf
कुमाख गाउँपालिका कार्यविभाजन नियमावली २०७५ ७५/७६ 12/06/2018 - 12:56 PDF icon कुमाख गाउँपालिका कार्यविभाजन नियमावली २०७४ ५.pdf

Pages